چرا پنل های بتن اکسپوز بهترین گزینه برای استفاده در ساختمان های بهداشتی درمانی و پزشکی است؟

ساختمان های پزشکی از لحاظ ظاهر و کاربرد در حال تغییر هستند. پیشرفت های جدید در مراقبت های بهداشتی به این معنی است که شیوه ای که مردم از این ساختمان ها استفاده می کنند، در حال تغییر است. در عین حال، معماران بیشتری به نگاهی که مردم به یک بیمارستان، ساختمان پزشکی یا کلینیک بهداشتی دارند، توجه میکنند و قصد دارند تا تغییراتی را در حسی که در نگاه اول القا میشود، ایجاد کنند. به همین علت، ساختمان های پزشکی که امروزه ساخته می شوند، شباهتی به آنچه که حتی ده سال پیش ساخته شده است ، ندارد. بسیاری از مردم معتقدند که اکثریت این تغییرات در داخل رخ می دهد  در حالی که بسیاری از آنها، ظاهر بیرونی و نمای ساختمان را نیز تغییر میدهند، تایل های بتن اکسپوز یکی از بهترین مواد موجود برای استفاده در این نوع ساختمانها است.

ساختمانهای چند منظوره

یکی از بزرگترین تغییراتی که ساختمان های پزشکی را تحت تاثیر قرار داده است این واقعیت است که پوشش چند هدف و تخصص همگی در زیر یک سقف انجام میشوند. معمولا وجود دفاتر اداری در کنار کلینیک ها، مطب های خصوصی، اتاق های درمانی و مراقبت های فوری در یک ساختمان امری رایج است. به همین دلیل است که نگاه به ساختمانها باید امروزه نگاهی متفاوت نسبت به سازه های قدیمی باشد که تنها برای یک هدف استفاده میشدند. در میان کسانی که مسئول این ساختمانها هستند، ایده ای وجود دارد که باور دارد باید به وسیله ی تغییر در ظاهر و نمای ساختمان از تغییرات داخل ساختمان استقبال کرد.
بنابراین، بسیاری از بلوک های قدیمی، بلوک های گچ و بتن و یا حتی سنگ دکوراتیو که برای ساخت بیمارستان ها و ساختمان های پزشکی به مدت طولانی مورد استفاده قرار میگرفتند به وسیله ی معماری پویا در حال جایگزینی هستند. بتن اکسپوز ، با دوام فوق العاده استقبال از این تغییرات را برای معماران آسان تر می کند و راه را برای تبدیل این دیدگاه به واقعیت هموارتر میسازد.