نمایشگاه ها

نمایشگاه های صدر استون

« از 7 »
نمایشگاه صنعت ساختمان

تهران – سال 1387

« از 14 »
نمایشگاه صنعت ساختمان

سال 1386

« از 4 »
نمایشگاه صنعت دکوراسیون

سال 1386

« از 7 »
نمایشگاه میدکس

سال 2009

« از 3 »
نمایشگاه صنعت ساختمان

تهران – سال 1388

« از 4 »
نمایشگاه بوسنی

سال 2008

« از 3 »
نمایشگاه صنعت ساختمان

تهران – سال 1390

« از 3 »
نمایشگاه میدکس

سال 2011

« از 7 »
نمایشگاه هافکس

سال 2009

« از 4 »
نمایشگاه صنعت ساختمان

کیش – سال 1391

« از 9 »
نمایشگاه صنعت ساختمان

مشهد – سال 1391

« از 3 »
نمایشگاه صنعت ساختمان

سیستان و بلوچستان – سال 1390

« از 5 »
نمایشگاه صنعت ساختمان

بیرجند

« از 13 »
نمایشگاه صنعت ساختمان

تهران- سال 1391

« از 10 »
نمایشگاه صنعت ساختمان

رشت – سال 1391

« از 11 »
نمایشگاه صنعت ساختمان

کیش – سال 1393

« از 9 »
نمایشگاه فن اوری های نوین شهرداری

تهران- سال 1393

« از 4 »
نمایشگاه هتلداری

سال 1391

« از 3 »
نمایشگاه دکوراسیون داخلی

کیش – سال 1393

« از 3 »
نمایشگاه صنعت ساختمان

قزوین – سال 1393

« از 11 »
نمایشگاه صنعت ساختمان

تهران – سال 1393

« از 12 »
نمایشگاه صنعت ساختمان

مشهد – سال 1394

« از 5 »
نمایشگاه صنعت ساختمان

اربیل – سال 2014

« از 7 »
نمایشگاه اکسپو ارمنستان

ایروان – سال 2014

« از 3 »
نمایشگاه صنعت ساختمان

قائم شهر – سال 1394

« از 5 »
نمایشگاه صنعت ساختمان

کرمانشاه – سال 1394

نمایشگاه صنعت ساختمان

گرگان – سال 1394

« از 5 »
نمایشگاه بیگ فایو

قطر – سال 1397

« از 8 »
نمایشگاه صنعت ساختمان

تهران – سال 1397

« از 15 »
نمایشگاه صنعت ساختمان

تهران – سال 1395

« از 33 »
نمایشگاه صنعت ساختمان

تهران – سال 1398

« از 7 »
نمایشگاه بنای برتر

مشهد – سال 1397

« از 10 »
پنجمین گردهمایی ساختمان های مارکدار

سال 1397

« از 10 »
نشست خبری دومین کنفرانس بین المللی صنعت ساخت

تهران – سال 1398

« از 13 »
شورای سیاست گذاری نمایشگاه صنعت ساخت

جلسه دوم – سال 1398

« از 13 »
شورای سیاست گذاری نمایشگاه صنعت ساخت

جلسه اول – سال 1398

« از 75 »
دومین نمایشگاه بین المللی صنعت ساخت

اختتامیه – تهران – سال 1398

« از 29 »
دومین نمایشگاه بین المللی صنعت ساخت

روز دوم – تهران – سال 1398

« از 24 »
دومین نمایشگاه بین المللی صنعت ساخت

روز اول – تهران – سال 1398

« از 24 »
نمایشگاه صنعت ساختمان

تهران – سال 1400

ایمیل

info@sadrstone.com

کارخانه

شهرک صنعتی شمس آباد،
بلوار نارنجستان، گلبرگ 3،
پلاک 5

صدر استون

تلفن

021-87106
021-88576006

آدرس

شهرک غرب، فاز 2، خ هرمزان،
بین کوچه دوم و چهارم،
روبروی برج سعدی، پلاک 1