آموزش مراحل چگونگی شکستن بتن و تخریب بتن و تخریب بتن اکسپوز

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

آموزش مراحل چگونگی شکستن بتن و تخریب بتن و تخریب بتن اکسپوز

نحوه شکستن بتن

ممکن است برای ایجاد فضای سبز، تعمیر یا به هر دلیل دیگری لازم باشد تا بخشی از بتن را برای دستیابی به زمین حذف کنید. در این مطلب نحوه انجام کار را با هم بررسی می کنیم.

بخش 1: برداشتن کل قطعه

01 آموزش مراحل چگونگی شکستن بتن و تخریب بتن و تخریب بتن اکسپوز

1. ابزارهای مخصوص کار را آماده کنید، اگر در این زمینه اطلاعاتی ندارید با افراد متخصص مشورت کنید و ابزار لازم را تهیه کنید.

در صورت وجود خطوط لوله کشی گاز یا برق فرد متخصصی را استخدام کنید چون بسیار خطرناک خواهد بود.

02 آموزش مراحل چگونگی شکستن بتن و تخریب بتن و تخریب بتن اکسپوز

2. از تجهیزات ایمنی لازم هنگام کار استفاده کنید، چون این فرآیند باعث ایجاد گرد و غبار می شود. عینکهای ایمنی، ماسک، دستگشهای ضخیم، لباس ضخیم که کل دستها و پاها را پوشش دهد و در آخر به چکمه های سنگینی نیاز خواهید داشت.
• در صورت استفاده از ابزارهای قوی باید محافظ گوش استفاده کنید.

بتن اکسپوز
03_آموزش_مراحل_چگونگی_شکستن_بتن_و_تخریب_بتن_و_تخریب_بتن_اکسپوز {سنگ مصنوعی و دکوراتیو و آنتیک صدر استون و بتن اکسپوز و سنگ نما}

04_آموزش_مراحل_چگونگی_شکستن_بتن_و_تخریب_بتن_و_تخریب_بتن_اکسپوز {سنگ مصنوعی و دکوراتیو و آنتیک صدر استون و بتن اکسپوز و سنگ نما}

3. با ورقه های پلاستیکی قطعه را بپوشانید تا از شدت گرد و غبار کم کنید. این کار باعث لغزش و بی نظمی کار می شود اما در برخی از موارد ارزش این دشواری را دارد.
• اگر از ورقه های پلاستیکی استفاده نمی کنید، پنجره های اطراف و اشیاء نزدیک را بپوشانید.

05_آموزش_مراحل_چگونگی_شکستن_بتن_و_تخریب_بتن_و_تخریب_بتن_اکسپوز {سنگ مصنوعی و دکوراتیو و آنتیک صدر استون و بتن اکسپوز و سنگ نما}

06_آموزش_مراحل_چگونگی_شکستن_بتن_و_تخریب_بتن_و_تخریب_بتن_اکسپوز {سنگ مصنوعی و دکوراتیو و آنتیک صدر استون و بتن اکسپوز و سنگ نما}

4. اگر از مته یا چکشهای سنگین استفاده می کنید به یک میله بزرگ برای جداکردن قطعات بتن نیاز دارید.
• برای سریعتر شدن کار می توانید از نفر دیگری کمک بخواهید تا هنگام شکستن بتن بلافاصله با استفاده از میله تکه های بتن جدا شود.

07_آموزش_مراحل_چگونگی_شکستن_بتن_و_تخریب_بتن_و_تخریب_بتن_اکسپوز {سنگ مصنوعی و دکوراتیو و آنتیک صدر استون و بتن اکسپوز و سنگ نما}

08_آموزش_مراحل_چگونگی_شکستن_بتن_و_تخریب_بتن_و_تخریب_بتن_اکسپوز {سنگ مصنوعی و دکوراتیو و آنتیک صدر استون و بتن اکسپوز و سنگ نما}

5. برای قطعه های نازک بتن که ضخامت 10 سانتی متر یا کمتر دارند، از چکش استفاده کنید.

09_آموزش_مراحل_چگونگی_شکستن_بتن_و_تخریب_بتن_و_تخریب_بتن_اکسپوز {سنگ مصنوعی و دکوراتیو و آنتیک صدر استون و بتن اکسپوز و سنگ نما}

• بعد از شکستن بتن از میله برای برداشتن تکه های شکسته شده استفاده کنید.

10_آموزش_مراحل_چگونگی_شکستن_بتن_و_تخریب_بتن_و_تخریب_بتن_اکسپوز {سنگ مصنوعی و دکوراتیو و آنتیک صدر استون و بتن اکسپوز و سنگ نما}

• اگر بعد از 10 دقیقه با استفاده از چکش بتن خرد نشد از چکشهای تخریبی استفاده کنید.

11_آموزش_مراحل_چگونگی_شکستن_بتن_و_تخریب_بتن_و_تخریب_بتن_اکسپوز {سنگ مصنوعی و دکوراتیو و آنتیک صدر استون و بتن اکسپوز و سنگ نما}

12_آموزش_مراحل_چگونگی_شکستن_بتن_و_تخریب_بتن_و_تخریب_بتن_اکسپوز {سنگ مصنوعی و دکوراتیو و آنتیک صدر استون و بتن اکسپوز و سنگ نما}

6. از مخربهای الکتریکی نیز می توانید استفاده کنید. چکشهای سنگینی را می توانید برای شکستن بتنهای بسیار سفت و سخت اجاره کنید.
• از مخربهای نقطه ای برای به دست آوردن بهترین نتیجه استفاده کنید.

13_آموزش_مراحل_چگونگی_شکستن_بتن_و_تخریب_بتن_و_تخریب_بتن_اکسپوز {سنگ مصنوعی و دکوراتیو و آنتیک صدر استون و بتن اکسپوز و سنگ نما}

• فشار ماشین برای خرد کردن بتن مناسب است اما در صورتیکه فشار بیشتری لازم بود دستگاه را به طرف پایین فشار دهید.

14_آموزش_مراحل_چگونگی_شکستن_بتن_و_تخریب_بتن_و_تخریب_بتن_اکسپوز {سنگ مصنوعی و دکوراتیو و آنتیک صدر استون و بتن اکسپوز و سنگ نما}

• اگر بتن فورا شکسته نشد می توانید در نقطه دیگری شروع به حفاری کنید.

15_آموزش_مراحل_چگونگی_شکستن_بتن_و_تخریب_بتن_و_تخریب_بتن_اکسپوز {سنگ مصنوعی و دکوراتیو و آنتیک صدر استون و بتن اکسپوز و سنگ نما}

• قطعات بتن را در فاصله 5 تا 8 سانتی متری یک دیگر خرد کنید.

16_آموزش_مراحل_چگونگی_شکستن_بتن_و_تخریب_بتن_و_تخریب_بتن_اکسپوز {سنگ مصنوعی و دکوراتیو و آنتیک صدر استون و بتن اکسپوز و سنگ نما}

• بعد از خرد کردن بتن از میله ای برای جدا کردن قطعات استفاده کنید.

17_آموزش_مراحل_چگونگی_شکستن_بتن_و_تخریب_بتن_و_تخریب_بتن_اکسپوز {سنگ مصنوعی و دکوراتیو و آنتیک صدر استون و بتن اکسپوز و سنگ نما}

18_آموزش_مراحل_چگونگی_شکستن_بتن_و_تخریب_بتن_و_تخریب_بتن_اکسپوز {سنگ مصنوعی و دکوراتیو و آنتیک صدر استون و بتن اکسپوز و سنگ نما}

7. ممکن است در حین کار با تقویت کننده یا شبکه ای از میله ها مواجه شوید. هنگام جدا کردن خرده های بتن آنها را جدا کنید:
• اگر بتن با استفاده از شبکه سیمی نگه داشته شده باشد باید آنها را ببرید. برای سایزهای بزرگ باید از ابزارهای مخصوص استفاده کنید اما برای سیمهای شماره 10 می توانید از انبردست برای برش استفاده کنید.

19_آموزش_مراحل_چگونگی_شکستن_بتن_و_تخریب_بتن_و_تخریب_بتن_اکسپوز {سنگ مصنوعی و دکوراتیو و آنتیک صدر استون و بتن اکسپوز و سنگ نما}

• میله های تقویت کننده فلزی برای برش به زمان بیشتری نیاز دارند. از اره برای برش استفاده کنید.

20_آموزش_مراحل_چگونگی_شکستن_بتن_و_تخریب_بتن_و_تخریب_بتن_اکسپوز {سنگ مصنوعی و دکوراتیو و آنتیک صدر استون و بتن اکسپوز و سنگ نما}

21_آموزش_مراحل_چگونگی_شکستن_بتن_و_تخریب_بتن_و_تخریب_بتن_اکسپوز {سنگ مصنوعی و دکوراتیو و آنتیک صدر استون و بتن اکسپوز و سنگ نما}

تکه های گیر کرده را با استفاده از بتن جدا کنید یعنی زمانیکه تکه های بتن خرد شده در هم گیر کرده باشند با استفاده از یک کلنگ سنگین می توانید آنها را از هم جدا کنید.
بخش 2: برداشتن قطعه ای کوچک

22_آموزش_مراحل_چگونگی_شکستن_بتن_و_تخریب_بتن_و_تخریب_بتن_اکسپوز {سنگ مصنوعی و دکوراتیو و آنتیک صدر استون و بتن اکسپوز و سنگ نما}

• جایی که باید بتن شکسته شود را مشخص کنید. مثلا اگر به دنبال یک لوله آب شکسته هستید محل دقیق آن را پیدا کنید و به نسبت آن بتن را خرد کنید. هزینه و زمان زیادی بدین صورت صرفه جویی می شود.
• برای مسائل مربوط به لوله کشی سعی کنید محل دقیق و عمق لوله را مشخص کنید.
• برای مسائل آبی، باید محل لوله آب را پیدا کنید.
• برای حفاری بتن با توجه به مسائلی مانندنصب تاسیسات یا تعمیرات به برنامه ساخت و ساز دقیقی نیاز دارید.

23_آموزش_مراحل_چگونگی_شکستن_بتن_و_تخریب_بتن_و_تخریب_بتن_اکسپوز {سنگ مصنوعی و دکوراتیو و آنتیک صدر استون و بتن اکسپوز و سنگ نما}

2. محل برش کار را علامت بزنید. با استفاده از مداد یا گچ علامت ها برش را مشخص کنید.

24_آموزش_مراحل_چگونگی_شکستن_بتن_و_تخریب_بتن_و_تخریب_بتن_اکسپوز {سنگ مصنوعی و دکوراتیو و آنتیک صدر استون و بتن اکسپوز و سنگ نما}

3. قبل از شروع کار آب و برق محل مورد نظر را برای جلوگیری از ایجاد آسیب قطع کنید.
• اگر از محل دقیق خطوط برقی یا لوله کشی های دیگر مطمئن نیستید با متخصص مربوطه مشورت کنید.

25_آموزش_مراحل_چگونگی_شکستن_بتن_و_تخریب_بتن_و_تخریب_بتن_اکسپوز {سنگ مصنوعی و دکوراتیو و آنتیک صدر استون و بتن اکسپوز و سنگ نما}

4. تا جایی که امکان دارد خطوط مشخص شده را با اره برش دهید. برای این کار می توانید ابزارهای مخصوص بتن را اجاره کنید.

برای ایجاد لبه ای صاف و تمیز، خطوط را به صورت یک نواخت ایجاد کنید.
• هگام کار با اره به دلیل ایجاد گرد و غبار حتما از ماسک استفاده کنید و دستورالعمل های لازم را رعایت کنید .

26_آموزش_مراحل_چگونگی_شکستن_بتن_و_تخریب_بتن_و_تخریب_بتن_اکسپوز {سنگ مصنوعی و دکوراتیو و آنتیک صدر استون و بتن اکسپوز و سنگ نما}

5. از یک مته بزرگ برای تراشیدن بتن مجاور خط برش استفاده کنید.

27_آموزش_مراحل_چگونگی_شکستن_بتن_و_تخریب_بتن_و_تخریب_بتن_اکسپوز {سنگ مصنوعی و دکوراتیو و آنتیک صدر استون و بتن اکسپوز و سنگ نما}

6. با استفاده از ابزار مناسب اطراف برش را عمیق تر کنید تا به کف قطعه برسید. این مرحله یکی از سخت ترین قسمتهای کار است.

28_آموزش_مراحل_چگونگی_شکستن_بتن_و_تخریب_بتن_و_تخریب_بتن_اکسپوز {سنگ مصنوعی و دکوراتیو و آنتیک صدر استون و بتن اکسپوز و سنگ نما}

7. زمانیکه یک شکاف ایجاد شد، شما فاصله ای بین بتن ماندنی و خرد شدنی ایجاد کرده اید. با ابزارهای مشابه تا 8 سانتی متر شکاف را گسترش دهید و قطعات شکسته را بردارید.
• اگر فرآیند شکستن به درستی پیش نرفت، باید از یک مته جدید برای شکستن بتن استفاده کنید.

29_آموزش_مراحل_چگونگی_شکستن_بتن_و_تخریب_بتن_و_تخریب_بتن_اکسپوز {سنگ مصنوعی و دکوراتیو و آنتیک صدر استون و بتن اکسپوز و سنگ نما}

8. قطعه های برگ را با استفاده از چکشهای الکتریکی بشکنید. زمانیکه فاصله کافی را ایجاد کرده اید می توانید از این متد برای برداشتن قطعه های دیگر هم استفاده کنید.
• برای نتیجه بهتر از یک میله استفاده کنید.
• در نزدیکی لوله آب از چکش یا ابزار مشابهی استفاده نکنید.
• قطعه های بتنی را بعد از شکستن از روی سطح بردارید تا لوله ها و سیم ها به راحتی مشخص شوند.

30_آموزش_مراحل_چگونگی_شکستن_بتن_و_تخریب_بتن_و_تخریب_بتن_اکسپوز {سنگ مصنوعی و دکوراتیو و آنتیک صدر استون و بتن اکسپوز و سنگ نما}

9. بعد از برداشتن بتن ها، دیوارهای عمودی را تراش دهید تا صاف شوند.

31_آموزش_مراحل_چگونگی_شکستن_بتن_و_تخریب_بتن_و_تخریب_بتن_اکسپوز {سنگ مصنوعی و دکوراتیو و آنتیک صدر استون و بتن اکسپوز و سنگ نما}

10. لوله آسیب دیده را پیدا کنید و بتن را در طول آن برش دهید تا قسمت آسیب دیده را پیدا کنید.
• برای لوله های چدنی و PVC از چکش استفاده نکنید چون این لوله ها شکننده هستند و می توانند آسیب بیشتری را متحمل شوند.

32_آموزش_مراحل_چگونگی_شکستن_بتن_و_تخریب_بتن_و_تخریب_بتن_اکسپوز {سنگ مصنوعی و دکوراتیو و آنتیک صدر استون و بتن اکسپوز و سنگ نما}

بخش سوم: دفع بتنهای شکسته شده

33_آموزش_مراحل_چگونگی_شکستن_بتن_و_تخریب_بتن_و_تخریب_بتن_اکسپوز {سنگ مصنوعی و دکوراتیو و آنتیک صدر استون و بتن اکسپوز و سنگ نما}

1. از خرده سنگ برای پر کردن چاله های بزرگ استفاده کنید. برای جلوگیری از آسیب دیدن لوله ها روی آنها را با خاک بپوشانید.

34_آموزش_مراحل_چگونگی_شکستن_بتن_و_تخریب_بتن_و_تخریب_بتن_اکسپوز {سنگ مصنوعی و دکوراتیو و آنتیک صدر استون و بتن اکسپوز و سنگ نما}

2. از چرخ دستی برای دفع بتنهای خرد شده استفاده کنید، در صورت وجود تکه های بزرگ از یک وسیله نقلیه قوی استفاده کنید.

35_آموزش_مراحل_چگونگی_شکستن_بتن_و_تخریب_بتن_و_تخریب_بتن_اکسپوز {سنگ مصنوعی و دکوراتیو و آنتیک صدر استون و بتن اکسپوز و سنگ نما}

3. یک کامیون اجاره کنید تا از شر تکه های بزرگ خلاص شوید.

36_آموزش_مراحل_چگونگی_شکستن_بتن_و_تخریب_بتن_و_تخریب_بتن_اکسپوز {سنگ مصنوعی و دکوراتیو و آنتیک صدر استون و بتن اکسپوز و سنگ نما}

4. کامیونها را بیش از حد پر نکنید، چون باعث متوقف شدن آنها خواهند شد. تکه های بتنی را در قسمتهای مشخص شده برای دفن زباله بریزید.

5. می توانید قسمت شکسته شده را با استفاده از گل تزیین کنید یا یک مسیر پیاده روی ایجاد کنید.

 

Related Items

چگونه سنگ مصنوعی را نصب کنیم ؟

دستور عمل نصب سریع و آسان تولیدات شرکت نما سنگ صدر

سنگ مصنوعی چیست؟ چگونه تولید م

سنگ مصنوعی چیست و کاربرد سنگ مصنوعی در مقایسه با س

بکارگیری سنگ و صخره مصنوعی و ط

بکارگیری سنگ و صخره مصنوعی همراه با سنگ طبیعی و مع

چگونه خانه ای راحت و مدرن داشت

چگونه خانه ای راحت و مدرن داشته باشیم؟ یکی از دلا

چگونه خانه های قدیمی خود را به

احیا کردن طراحی های مدرن قرون وسطی در خانه های جدی

  • جهت دریافت کاتالوگ جدید ترین محصولات سنگ مصنوعی و آنتیک صدر استون بر روی دریافت کاتالوگ کلیک فرمایید

    دانلود کاتالوگ

Before download...

Continue... ×

اشتراک در خبرنامه

محصولات

سنگ مصنوعی ,سنگ آنتیک,سنگ انتیک,سنگ دکوری,سنگ دکوراتیو,سنگ نما,سنگ نمای داخلی,سنگ تزیینی,سنگ مصنوعی تزیینی,سنگ تزئینی,بتن اکسپز,بتن اکسپوز,صدر استون,نمایندگی فروش سنگ,سمنت پلاست,

نشانی ما

تهران، شهرک غرب، فاز2، خ هرمزان، بین کوچه دوم و چهارم پلاک 1 تلفن: 88576006 و 87106-021 کد پستی: 1466613964
کارخانه: شهرک صنعتی شمس آباد،بلوار نارنجستان،گلبرگ ۳، پلاک ۵
تلفن :۹۸۲۱۸۷۱۰۶+ و ۹۸۲۱۸۸۵۷۶۰۰۶+